Høgskolen i Oslo, avd. JBI i samarbeid med
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

Kunnskapsorganisasjonsdagene 1998

Verbale emneinnganger til publikumskatalogene

Program

Referat

Referater av mange deler av seminaret er utarbeidet. Først og fremst omfatter det tekst fra PowerPoint-presentasjoner og referater av en del innlegg. Nærmere orientering ble sendt ut til postlistene til RBT og SB 3. juni. Det kan muligens bli lagt mer materiale her før sommeren, uten at det blir sendt spesiell melding om det.


Sist oppdatert: 3. juni 1998, endret lokalisering 8. februar 1999
Ansvarlig: Jon Anjer / jon anjer@jbi.hio.no