Gå til innhold

Hvordan bli bibliotekar?

Høgskolen i Oslo

Bachelor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap er et tre-årig studie som inneholder en rekke kurs og ulike tilnærminger til fagfeltets kjerneområder.

Fjernundervisning

Første studieår tilbys også som fjernundervisning. Skal en gå opp til eksamen på grunnlag av denne undervisningen, kreves studiekompetanse og bibliotekpraksis. Kandidater som har bestått første års eksamen, kan søke opptak til andre år.

Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap

HiO tilbyr også et toårig masterstudium som fører fram til mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Dette er et videregående studium for bibliotekarer som skal beherske faget på et mer avansert nivå.

Videreutdanning

Det tilbys flere videreutdanninger med et omfang fra 7,5 studiepoeng til 30 studiepoeng. Flere opplysninger om videreutdanninger.

Les om Ritha Helland, nyutdannet bibliotekar ved HiO.

I tillegg til utdanningen i Oslo, tilbyr: